Zorbing objednavka
Turistika v okolí Berounky
Horní Berounka je přírodní park kolem toku řeky Berounky, jehož oblast se rozprostírá severovýchodním směrem od města Plzeň, kde je jižní okraj přírodního parku. Severní okraj přírodního parku Horní Berounka je nedaleko toku řeky Berounky severním směrem od městečka Zvíkovec. Počátek toku Berounky je v místech, kde je soutok Radbuzy s Úslavou, nedaleko od soutoku se přidá Mže a tok řeky je ještě posílen vodou řeky Úslavy, dále pak pokračuje tok Berounky. Údolí tvořené Berounkou láká k procházkám kolem vody a vodáky k projížďkám po řece. V přírodním parku Horní Berounka se nachází několik zajímavých míst. Nad meandrem vytvořeným řekou nedaleko Plzně se na levém břehu zvedá Malochova skalka. Skalku tvoří tři spilitové útvary, na kterých se zachovaly pozůstatky teplomilných rostlin. Oblast Malachova skalka byla v roce 1970 prohlášena přírodní památkou, jejíž rozloha je 2,2 hektarů. S touto přírodní památkou sousedí přírodní rezervace Háj, vyhlášená v roce 1969. Tato přírodní památka se rozkládá na ploše 11,3 hektarů. V oblasti je skalnatá stráň se zbytkem přirozeného dubohabrového lesa. Pod letitými stromy můžeme vidět lilii zlatohlávek. Naproti přírodní rezervace Háj a na druhém břehu řeky je přírodní rezervace Zábělá, vyhlášená v roce 1969 a její rozloha je 6,6 hektarů. Na podloží, které tvoří břidlice a spilit rostou smíšené rostliny. V roce 1979 byla touto oblastí vyznačena naučná stezka, která je hojně navštěvovaná v období květu jaterníku podléšky. U města Chrást do Berounky ústí řeka Klabava, tok řeky směřuje severním směrem a po několika kilometrech se stočí severovýchodním směrem. V těchto místech se nad tokem řeky zvedají Třímanské skály, které jsou přírodní rezervací od roku 1991 a zaujímají plochu 27,1 hektarů. V těchto místech se setkáme s původním podrostem skalních stepí. Nedaleko těchto skal je na levém břehu řeky nevelký přírodní park Hřešihlavsko, v jehož okrajové části je zřícenina hradu Krašova. U ústí Radubice do Berounky je zajímavý přírodní útvar strmá Chlumská stráň. Na pravém břehu Berounky u soutoku s potokem Javornice se rozkládá přírodní rezervace Dubensko. Jako rezervace byla oblast vyhlášená v roce 1965 a její rozloha je 4,83 hektarů. Nejzajímavějším místem rezervace je oblast, kde rostou 250 let staré stromky tisu červeného na spilitových skalách. Přírodním parkem Horní Berounka a podél toku řeky Berounky prochází značená turistická trasa vedoucí z Plzně do městečka Zvíkovec. Tato turistická trase prochází kolem a nebo přes výše zmíněné lokality, které jsou součástí přírodního parku.

Turistické značené trasy v okolí Berounky:
Červeně značená trasa
0202 – Plzeň -Doubravka,MHD – Chlum - Zábělá - pravý břeh Berounky – Darová - Libštejn - Liblín - U Rakolusek, rozc., 36,5 km

Modře značená trasa
1406 – Plzeň-Košutka, MHD – Krkavec, rozhl. - Dolanský most – Chrást – Kokotsko - Těškov, 41,5 km (v úseku Chrást – Kokotsko provedena přeložka trasy

Zeleně značená trasa
3603 – Plzeň - Doubravka, MHD - Chlum - Zábělá - Dolanský most - Berounka - Hromnice - Dvůr Býkov - Horní Bříza, ŽST, 22,5 km
3604 – Liblín – Berounka - Střela - Plasy - Manětín – Chlumská hora - Zbraslavský vrch, rozc., 55 km
3634 – Liblín – Berounka - Libštejn - Radnice - Zbiroh, ŽST, 28 km

Žlutě značená trasa
6612 – Třemošná, ŽST –Darová, přívoz - Berounka - Radnice, 23,5 km
6622 – Plzeň -Bílá Hora, MHD – Polesí Háj - Druztová - Věžka - Dolanský most, levý břeh, - Berounka, 10,5 km
6680 – Horní Zábělá, školka – Zábělá, rokle, 1,5 km (naučná stezka Zábělá, Berounka)


Jaké ryby můžete v Berounce vidět?

Amur bílý,bolen dravý,candát obecný,cejn velký,cejnek malý,hlavatka podunajská, hořavka duhová,hrouzek obecný,jelec proudník,jelec tloušť,jesen zlatý,ježdík obecný,kapr obecný,karas obecný, lipan podhorní,lín obecný,mník jednovousý,mřenka mramorovaná,okoun říční,ostroretka stěhovavá,ouklej obecná, parma říční,perlín ostrobřichý,plotice obecná,podoustev říční,pstruh dohový a obecný,sekavec písečný, siven americký,slunka obecná,štika obecná,střevle potoční,sumec velký,úhoř říční,vranka obecná,sumeček americký a tolstolobik bílý.Vzácně se v přítocích objevuje mihule potoční,rak říční a rak bahenní.Někdy můžeme najít i raka kamenáče.
Povolenky k rybolovu je možné získat v jednotlivých MOČRS.
MOČRS Plzeň 3eCity
O Berounce
Vodáctví
Turistika, rybaření
Ke stažení
Tábořiště
Jezy
Galerie
Zajímavosti v okolí
Zajímavosti historické
Závěr
Zajímavosti

Partneři
"Tento projekt je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu
Grantové schéma 4.1.2 Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK"
Design and programing Junior Industry.cz Powered byMujHost.net