Zorbing objednavka

Obce a města v blízkosti řeky Berounky

Plzeň krajské město ,čtvrté největší město ČR,Plzeňský Prazdroj,Plzeňské podzemí,Katedrála sv.Bartoloměje,synagoga atd.
Dýšina vesnická památková zóna,lidová architektura - statky z branami z 19.stol.,kostel Nejsv.Trojice a Šimona a Judy,golfové hřiště
Druztová hřbitovní kostel z pol.14.stol.,barokní kaple v obci
Chrást první zmínka o obci je z roku 1242,přes Klabavu vysoký žel.most z r.1860 -62
Dolany první písemná zmínka je z roku 1266
Nadryby chráněná selská usedlost čp.5,kaple sv.Antonína Paduánského z 18.stol.podle projektu Santiniho
Kostelec kostel sv.Jiří upravený v barokní gotice v letech 1741-44 dle plánů J.Santiniho
Darová golfové hřiště,roubené lidové stavby,přívoz
Nynice vesnická památková zóna
Břasy Břaské návrší bylo osídleno již ve 3.tisíciletí před naším letopočtem,dnes výroba malířských nátěrů Primalex
Hromnice Hromnické jezírko - hloubka 60 m
Němčovice nejbližší památkou je zřícenina hradu Lišten
Kaceřov nejvýznamnější památkou v obci je zámek s areálem hospodářského dvora, parkem a zámecký rybníkem
Dobříč je poprvé písemně připomínána v potvrzení majetku plaského kláštera z roku 1250
Čivice kostel s pozdně got. frag,v údolíčku před obcí vlevo typické haldy po těžbě břidlic
Kozojedy dominantu obce tvoří barokní kostel sv. Mikuláše umístěný na vyvýšeném místě nad Kozojedským potokem
Liblín v zátočině Berounky, při jejím pravém břehu, stojí zámek Liblín
Bujesily první písemné zmínky o obci jsou v listinách z r.1227 a 1228
Bohy původně se jmenovala Zbohy,roku 1924 byla přejmenována na Bohy ,na návsi stojí zděná čtyřboká kaple s zvonovou věžičkou
Rakolusky první zmínka roku 1228,na návsi stojí kaplička se zvonicí,zpěvák Jan Vyčítal Rakolusky zmiňuje v písni Song o rakoluský knajpě nad řekou Západně od vsi proti proudu řeky je vodácké tábořiště Na Rybárně s informačním centrem a možností zorbování
Třímany lidová architektura,golfové hřiště,poblíž chráněné Třímanské skály
Hlince náves obce je obklopena přízemními statky se širokými dvory, řada z nich jsou tradiční roubenky,vesnická památková zóna
Chlum patří mezi nejlépe upravené vesnice v oblasti,sýpka Na drahách,roubené chalupy,spousta zeleně a květin
Studená Ves získala své jméno pravděpodobně podle pramenu studené vody, ve středu vsi je prostorná náves se zděnou čtyřbokou kaplí z 19. stol.
Zvíkovec malebná ves se zámkem ,kostelem a lidovou architekturou
O Berounce
Vodáctví
Turistika, rybaření
Ke stažení
Tábořiště
Jezy
Galerie
Zajímavosti v okolí
Zajímavosti historické
Závěr
Zajímavosti

Partneři
"Tento projekt je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu
Grantové schéma 4.1.2 Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK"
Design and programing Junior Industry.cz Powered byMujHost.net