Zorbing objednavka
Dalšímu rozvoji vodácké turistiky brání zejména nedostatečné zázemí pro vodáky
(počet tábořišť, jejich kvalita a kapacita) , malá propagace řeky jako turistické destinace.
S přihlédnutím k faktu, že velká část okolí řeky Berounky je součástí přírodních parků a chráněných území,
je žádoucí, aby docházelo k organizovanému táboření a tím k ochraně životního prostředí .
Do kvalitního zázemí tábořišť se budou vodáci i turisté samovolně stahovat a tak investice do těchto zařízení jsou i investicí do ochrany přírody v okolí Berounky.
Bude záležet zejména na tom, zda iniciativy snažící se o rozvoj turistického ruchu v okolí řeky Berounky najdou dostatečnou podporu v získávání finančních zdrojů k realizaci společných cílů.
Okolí řeky Berounky je často opomíjeno a jeví se jako méně známé. Nabízí však mnoho krás k poznání.
Ať zvolíte jakýkoli způsob návštěvy tohoto regionu- pěšky, na kole, na lodi, určitě se Vám v kraji líbit.

O Berounce
Vodáctví
Turistika, rybaření
Ke stažení
Tábořiště
Jezy
Galerie
Zajímavosti v okolí
Zajímavosti historické
Závěr
Zajímavosti

Partneři
"Tento projekt je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu
Grantové schéma 4.1.2 Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK"
Design and programing Junior Industry.cz Powered byMujHost.net